Anvendelse af data

For at anvende data fra Dansk Hjertestopregister til forskningsprojekter skal styregruppen for Dansk Hjertestopregister godkende forskningsprojektet på baggrund af en forskningsprotokol. Der er intet krav til formen på forskningsprotokollen.

I tjeklisten for forskningsprotokoller med data fra Dansk Hjertestopregister findes en oversigt over, hvilke oplysninger der bør indgå.