Dansk Hjertestopregister 2014

Data stammer fra Dansk Hjertestopregister og er indsamlet af de fem regioners ambulancetjenester. Data er nationale data, der dækker hele landet i en 14-års periode fra 2001 til og med 2014.

Hent Årsrapport fra Dansk Hjertestopregister 2014