Dansk Hjertestopregister 2016

De nyeste data fra Dansk Hjertestopregister omfatter 2001 til og med 2016, som dækker over en periode, hvor registreringen er overgået fra papirskemaer til elektronisk registrering i den elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Data fra perioden er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med de tidligere år. Dette vil blive analyseret nærmere.

Hent Rapport for Dansk Hjertestopregister 2001-2016