Styregruppe

Styregruppen for Dansk Hjertestopregister består af: 

 • Freddy K. Lippert, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab og formand for styregruppen for Dansk Hjertestopregister

 • Birgitte Rühmann, RKKP kontaktperson og repræsentant for dataansvarlige myndighed

 • Christian Hassager, afgående formand i Dansk Råd for Genoplivning

 • Christian Juhl Terkelsen, formand for forsknings- og databaseudvalget, Dansk Cardiologisk Selskab

 • Christian Torp-Pedersen, professor, Region Hovedstaden, Arbejdsgruppe for forskning

 • Erika F. Christensen, professor, Region Nordjylland, Arbejdsgruppe for forskning

 • Fredrik Folke, professor og forskningschef, tilknyttet på selvstændigt mandat

 • Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden

 • Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen

 • Helle Collatz Christensen, overlæge, Region Hovedstaden og RKKP

 • Kristian Bundgaard Ringgren, læge, Region Nordjylland
 • Ole Mazur Hendriksen, præhospital leder i Præhospitalt Center i Region Sjælland

 • Palle Juelsgaard, præhospital lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjyllland

 • Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland

 • Petra Lehel, afdelingslæge, fælles akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
 • Søren Mikkelsen, overlæge og professor, Region Syddanmark

Kontakt styregruppen: hjertestopregister@genoplivning.dk