Styregruppe

Styregruppen for Dansk Hjertestopregister består af: 

 • Freddy K. Lippert, repræsentant i Dansk Råd for Genoplivning og formand for styregruppen for Dansk Hjertestopregister
 • Benny Steve Jørgensen, præhospital direktør i Præhospitalt Center i Region Sjælland

 • Birgitte Rühmann, kontaktperson og repræsentant for dataansvarlige myndighed, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

 • Christian Hassager, professor, Rigshospitalet

 • Christian Juhl Terkelsen, formand for forsknings- og databaseudvalget, Dansk Cardiologisk Selskab

 • Christian Torp-Pedersen, professor, Nordsjællands Hospital

 • Erika F. Christensen, professor, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

 • Fredrik Folke, professor og forskningschef, Region Hovedstadens Akutberedskab

 • Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden

 • Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen

 • Helle Collatz Christensen, overlæge, Region Hovedstaden og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
 • Kristian Bundgaard Ringgren, læge, Region Nordjylland

 • Palle Juelsgaard, lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland
 • Petra Lehel, afdelingslæge, fælles akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
 • Søren Mikkelsen, overlæge og professor, Region Syddanmark

Kontakt styregruppen: hjertestopregister@genoplivning.dk