Dansk Hjertestopregister

Dansk Hjertestopregister (DHSR) er et register, der samler data om hjertestop uden for hospital i Danmark. Data har været indsamlet siden 2001. Danmark er blandt de bedste i verden til at dokumentere effekt af den præhospitale indsats ved hjertestop og har dokumenteret resultater i international klasse, hvad angår tidlig  hjertelungeredning, overlevelse og brug af hjertestartere.

Formål
Data fra DHSR bruges til at følge kvaliteten af den præhospitale hjertestopbehandling samt identificere muligheder for forbedringer. Formålet med DHSR er således at understøtte høj overlevelse efter hjertestop uden for hospital.

Desuden er data fra DHSR er til rådighed for forskere og har været kilde til en lang række forskningsresultater publiceret i internationalt anerkendte videnskabelig tidsskrifter.

Dansk Hjertestopregister har indsamlet data om hjertestop uden for hospital siden 2001 og har siden 2021 været en del af RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram).

Ejerskab og ansvar
De fem regioners præhospitale ledere har ansvaret for Dansk Hjertestopregister.  De præhospitale organisationer har ansvaret for indsamling af data og har ejerskab til egne data.

Støtte fra TrygFonden
TrygFonden støtter hvert år Dansk Hjertestopregister med 1. mio. kr. Pengene går til databehandling samt tilknyttet ph.d.-studerende. Herudover støtter TrygFonden udarbejdelsen af den årlige rapport, pressedækning i forbindelse med offentliggørelsen af denne samt medietræning af den tilknyttede ph.d.-studerende.