Dansk Hjertestopregister

Dansk Hjertestopregister (DHSR) er et register, der samler data om hjertestop uden for hospital i Danmark. Data har været indsamlet siden 2001. Danmark er blandt de bedste i verden til at dokumentere effekt af den præhospitale indsats ved hjertestop og har dokumenteret resultater i international klasse, hvad angår tidlig  hjertelungeredning, overlevelse og brug af hjertestartere.

Formål
Dansk Hjertestopregister har til formål at monitorere hjertestop uden for hospital. Den enkelte region kan desuden bruge registeret til intern kvalitetssikring og opfølgning. Data fra Dansk Hjertestopregister stilles til rådighed for analyser og publikationer i videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter for at følge kvaliteten af den præhospitale behandling og identificere muligheder for forbedringer. Hjertestopbehandling og overlevelse er en indikator for den samlede præhospitale indsats, herunder den borgerrettede indsats. Dansk Hjertestopregister bygger på en patientpopulation, der er veldefineret og data kan anvendes internationalt til benchmarking.

Ejerskab og ansvar
De fem regioners præhospitale ledere har ansvaret for Dansk Hjertestopregister.  De præhospitale organisationer har ansvaret for indsamling af data og har ejerskab til egne data.

Støtte fra TrygFonden
TrygFonden støtter hvert år Dansk Hjertestopregister med 1. mio. kr. Pengene går til databehandling samt tilknyttet ph.d.-studerende. Herudover støtter TrygFonden udarbejdelsen af den årlige rapport, pressedækning i forbindelse med offentliggørelsen af denne samt medietræning af den tilknyttede ph.d.-studerende.

TrygFonden støtter hvert år Dansk Hjertestopregister med 1. mio. kr. Pengene går til databehandling, samt tilknyttet ph.d.stud. Herudover støtter TrygFonden udarbejdelsen af den årlige rapport, pressedækning i forbindelse med offentliggørelsen af denne, samt medietræning af den tilknyttede ph.d. stud.